Andere spreekuren

Praktijkverpleegkundige Somatiek

Praktijkverpleegkundige Selma Doorn houdt spreekuur op maandag en donderdag voor patienten met chronisch ziekten als diabetes, chronische longziekten (astma/COPD) en hart-en vaatziekten (CVRM).

Praktijkverpleegkundige GGZ

Praktijkverpleegkundige GGZ Siska Schraa houdt op dinsdag en vrijdag spreekuur voor mensen met psychische klachten.

Nurse practitioner

Nurse practitioner Gea Hogeterp heeft spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag. Zij ondersteunt het huisartsenspreekuur en doet een speciaal ouderenspreekuur in verzorgingshuis 'Suderigge' op dinsdagmiddag. 

Chirurgisch spreekuur

Huisarts Hans Arentsen heeft naast het gewone spreekuur ook een spreekuur voor chirurgische verrichtingen (o.a. bovenooglidcorrecties, sterilisatie bij mannen, moedervlekken verwijderen, gewrichtsinjecties, vetbulten verwijderen, teennagelextracties, kleine oogoperaties). Soms wordt hij hierbij geholpen door een chirurg uit Heerenveen of Sneek.

Dietiste

Dietiste Janneke Jansma heeft spreekuur op vrijdagmiddag.

Verloskundige

Op woensdag en donderdag houden verloskundigen spreekuur van Verloskundigepraktijk NOP Lemsterland.