Wegblijftarief

Bent u verhinderd, zeg uw afspraak alstublieft op tijd af! Te vaak blijven patiënten zonder bericht weg van hun afspraak in onze praktijk. Medepatiënten moeten hierdoor onnodig lang wachten of kunnen geen afspraak krijgen. Om daar wat aan te doen, hanteren wij naar landelijke richtlijnen het zogeheten wegblijftarief. 

Wat is het wegblijftarief? Het wegblijftarief wordt in rekening gebracht bij patiënten die niet op hun afspraak met een arts of verpleegkundige verschijnen of niet uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak hebben afgezegd. Dit bedrag wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. U krijgt een nota van de huisarts thuisgestuurd die u binnen 30 dagen dient te betalen.

Hoe hoog zijn de kosten? Voor een consult bedraagt het tarief €27,25. Voor een dubbelconsult is dit bedrag €54,50. Dit zijn landelijke tarieven die huisartsen voor passanten hanteren. Voor speciaal geplande verrichtingen als longfunctieonderzoek of een hartfilmpje gelden aparte tarieven.

Wat kan ik doen als ik verhinderd ben voor mijn afspraak?  Als u verhinderd bent, verzoeken wij u om uiterlijk 24 uur voor de afspraak contact op te nemen met de asistente. Vaak kan dan meteen een nieuwe afspraak worden gemaakt. Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was waarom u verhinderd was. In dat geval kunt u middels het contactformulier op de website aan de assistente laten weten wat er precies is misgegaan. Mogelijk zullen kosten dan niet op u verhaald worden. Indien u echter bij herhaling dergelijke redenen opgeeft behouden wij ons het recht voor om u het wegblijftarief voor alle gemiste afspraken in rekening te brengen.

Hoe voorkom ik dat ik mijn afspraak vergeet: Noteer uw afspraak met ons op een plek waardoor u er tijdig aan herinnerd wordt of vraag iemand in uw omgeving om u tijdig aan uw afspraak te helpen herinneren.

Voorkom een rekening – Bel uw afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af als u verhinderd bent.

Alvast bedankt namens de huisartsen