Kwaliteitsplan 2016-2018

 Certificaat Accreditering

Het kwaliteitsplan 2016-2018 vormt een belangrijk onderdeel van de NPA (NHG Praktijk Accreditering). In dit document kijken we naar de huidige situatie en ontwikkelingen in en rondom de huisartsenpraktijk. We geven hierin aan welke doelstellingen de praktijk heeft en we geven onze visie weer op zorg. Wij nodigen u van harte uit om het kwaliteitsplan te lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag van u!

U kunt het kwaliteitsplan downloaden door hier te klikken.

Bij deze maken wij u erop attent dat de NHG Praktijk Accreditering betrekking heeft op de basishuisartsgeneeskundige zorg die onze praktijk levert. Daaronder valt nadrukkelijk niet de aanvullende zorg die wij leveren in de vorm van wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld het project Traumazorg) of speciale chirurgische verrichtingen (bijvoorbeeld bovenooglidcorrectie en sterilisatie).

Om ons jaarverslag 2017 te lezen kunt u hier klikken.

Veel leesplezier!